Hverdag

VORES HVERDAG ER PRÆGET AF RITUALER OG RAMMER, DER ER GENKENDELIGE, SOM GØR BARNETS HVERDAG FORSTÅELIGT OG OVERSKUELIGT – SÅ NÅR DIT BARN BOBLER AF LIVSKRAFT OG HAR ET STÆRKT IMMUNFORSVAR – GIVER DET ET SJOVERE LIV FOR FAMILIEN MED TID TIL NÆRVÆR

DAGENS START

Børnene kommer successivt i tidsrummet kl. 7:30 – 8:30 i spejderhytten Grantoften, Frederiksborgvej 57, 3520 Farum. Når tiden nærmer sig busafgangen til Farum Lillevang/Terkelskov, tager børnene tøj på og oppe i bussen spændes sikkerhedsselen.

Vel ankommet til skovhuset går børnene i gang med at lege, gynge på skovgyngen, balancere på træstammer, til de sidste børn er kommet kl. 9:30. Her er der morgensamling, hvor der spises halv-ti-mad. Derefter er der navneopkald og sang, som hører til dagens faste program. Vi har altid en sang bestemt af årsrytmen – det er en del af vores kultur, vi hermed giver videre til børnene. Vi har vintersange, forårssange, sommersange, efterårssange og sange i al almindelighed. Vi har valgt sangen som vores lille morgenceremoni, fordi det har stor betydning for hele dagens forløb, at dagen får en god start og for at få børnene fra deres hjemlige miljø over til fællesskabet i børnegruppen.

SKOVEN

Vi går i skoven, ser på dyr og dyrespor, leger på træstammer, klatrer, rutsjer og bruger hele kroppen grovmotorisk optimalt. Finmotorikken bliver brugt optimalt ved at tage en snegl på hånden, det kan også være biller, mariehøns, blomsterplukning, blade, sten, mudder og savsmuld.

Vi samler børnene i en rundkreds, legene begynder. Sanglegen har vigtige elementer, det musikalske og det sociale. Børn er rytmiske væsener, der elsker musik og elsker at synge. Ordleg, hvor børnene skal fortælle, hvor mange gange de klapper et bestemt ord, hvor hvert klap er en stavelse. Tal og små tabeller indøves.

Ved frokosttid kommer siddestykke, madkasse og drikkeflaske op af rygsækken. Der spises til mætheden indfinder sig, resten gemmes til halv-tre-mad.

Hjemturen påbegyndes og vel ankommet til skovhuset undersøges biller, sommerfugle og blomster i opslagsbøger.

Afslutning i skovhuset med historie, rim og remser og fingerlege. Børn er umiddelbare og efterligningsevnen kommer stærkt frem her og giver et kolossalt ordforråd på en fornøjelig måde.

Ved oplæsning om dyr kan de store huske, hvad der er blevet læst og lette spørgsmål stilles.

Buskørsel til Grantoften, sikkerhedsselen spændes endnu en gang.

EFTERMIDDAG, GRANTOFTEN

På Grantoften tages stole frem, der vaskes hænder, der indøves lette førskole ting, der læses bøger, tegnes, klistres, leges med LEGO og puslespil.

Halv-tre-mad og vi taler om, hvad der er sket i dagens løb af små og store hændelser.

Dette er den faste daglige rutine. Rutinen brydes med forskellige events og årstidsrelaterede traditioner.

Med andre ord – en fantastisk hverdag.